Stanozolol andikape

- Nov 15, 2020-

Pasyan ki gen maladi fwa grav, maladi ren, maladi ke, tansyon wo, fanm ansent ak pasyan pwostat yo entedi.