Ki risk ki genyen nan Terapi Testostewòn?

- Sep 02, 2019-

Ou ka itilize terapi preskripsyon testostewòn kòm jèl, plak sou po ak piki miskilati. Chak gen efè segondè potansyèl. Plak irite po a. Pèp miskilati ka lakòz imè. Si ou itilize jèl, pa pataje pwodwi ak lòt moun.

Efè segondè posib nan terapi testostewòn yo enkli:

Akne ogmante

Retansyon likid

Ogmante pipi

Elajisman tete

Kontraksyon testikil la

Diminye konte espèm

Ogmante konpòtman agresif

Terapi Testostewòn pa rekòmande pou pasyan ki gen kansè nan pwostat oswa kansè nan tete. Anplis de sa, terapi testostewòn ka vin pi mal apne dòmi nan granmoun aje la.